Уважаеми колеги, абонамент за списанията на Пеагогическо издателство "Образование" можете да извършите във всеки пощенски клон.

 

Списание „Детска градина"
Каталожен № 1273
Цена за едногодишен абонамент 2024 г. - 72 лв.
Гл. редактор проф. д-р Ирина Колева.

 

Списание „Предучилищно & училищно образование: управление - възпитание - обучение"
Каталожен № 1607
Цена за едногодишен абонамент 2024 г. - 60 лв.
Гл. редактор Венцислав Крумов

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg