Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" заклеймява неистините и фалшиви новини разпространявани от ПП „Възраждане", по повод на твърденията за обучения на учители по история, в които последните са били заставяни да преподават по „нов" начин. Не кореспондира с истината и цитатите от ПП „Възраждане": „...Нашите 30 години изминаха - от Раковски, Левски, Ботев, на които учителите в зората на прехода не биваше да наблягат в училище, понеже тези нехранимайковци са се борили срещу законната власт на османското присъствие и не са се ползвали с добро име в обществото, до днешните указания, че турско робство не е имало, че то е "архаична концепция", че насилствената ислямизация била епизодична и доброволна, а българите с радост си давали децата за еничари, понеже това бил път за просперитет. И че най-големият ни враг е Русия. Предвижда се една цялостна преоценка на българската история, в която нямало турско робство и хората доброволно са си давали децата на еничари. Твърдяло се още, че по този начин хората са искали да осигурят социален просперитет на децата си или че "имали по 6-7 момчета и с едно повече или по-малко, все тая".


В края на септември 2018г. на конференция на Сдружението на учителите по история, под егидата на МОН и експерт Радостина Николова, са се обсъдили обективно и професионално специфичните исторически теми, и участващите учители са се обединили в позицията за историческа обективност, и че понятието "присъствие" се експонира, за да се провокира етническо и политическо напрежение. Но това нито се изисква нито се толерира от учителите по история и МОН, в което има единомислие.
Синдикат „Образование" направи свое проучване сред членове на КТ „Подкрепа" участвали в обученията на МОН по Национална програма „Квалификация" и стигна до следните изводи:
• Не е имало налагане на идеологически и политически гледни точки при обученията на МОН;
• Не са били заставяни и заплашвани учители по история да преподават по определен начин;
• Не е била обсъждана подмяна на историческата оценка на определени периоди от Историята на България.

Синдикат „Образование" вярва, че учителите по

заявява категорично, че ще стои категорично зад професионалния опит и преценка на българските учители по история. Синдикатът предлага на МОН да бъде по-взискателно при определяне и ползване на академични обучители, при провеждане на следващи подобни инициативи. И това да бъдат преподаватели, не само имат научни звания, но и са доказали своите лидерски и консенсусни умения. Нека да се наемат повече действащи учители по история!

Освен това в тези обучения са се установили различни гледни точки по определени исторически събития

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg