Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа", Министерство на образованието и науката и ПУ „Паисий Хилендарски" – гр. Пловдив започнаха съвместно проучване на бърнаут синдрома при педагогическите специалисти. Проучването се осъществява в рамките на изследователския проект „Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти за справяне с хроничния стрес". Проектът се провежда в периода юли-септември 2019 г.


Целите, които изследователският проект си поставя са следните:
• Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти;
• Проучване на влиянието на демографските фактори, факторите на професионалната, семейната и социалната среда върху появата на бърнаут синдром;
• Извеждане на алгоритми за справяне с хроничния стрес в рисковите групи.
За целите на изследването ще се използват два метода:
• Сертифициран метод за оценка на стреса в работата Burnout Q (Maslach Burn-out Inventory – MBI), който съдържа 24 въпроса, насочени към оценяване на честотата на усещанията на бърнаут като трифакторен конструкт. Burnout Q включва три скали:
- Емоционално изтощение;
- Деперсонализация;
- Редуцирани лични постижения.

• Авторски въпросник за влиянието на социодемографските фактори, факторите на професионалната, семейната и социалната среда върху появата на бърнаут синдром при педагогическите специалисти. Той е ориентиран към изследването на потенциалните стресори: динамика на живота в градска среда, умения за разрешаване на конфликти в системата ученик – учител - родител, умения за справяне със стреса (копинг стратегии), качество на съня, физическа активност и спорт. Предвидено е резултатите да се анализират автоматично от онлайн платформа.

Процесът по попълване на теста и анкетата e насочен към педагогически специалисти от цялата страна, разпределени в зависимост от демографската и социална статистика на населението в България по райони.
В края на проекта ще бъде извършен цялостен отчет за „прегарянето" на учителите, който ще послужи за ситуиране на нова образователна политика, която да защити учителя от професионалното прегаряне и компенсаторни механизми, и създаде рехабилитация към тази важна за българското общество професия.

03.09.2019                                                                д-р Юлиян Петров
гр. София                                                                  председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg