Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" участва в кампанията на конфедерацията за ограничаване на сумираното изчисляване на работното време на европейско ниво и за ограничаване на използването на извънредния труд, който Кодекса на труда забранява.


За огромно съжаление системата на образованието в Република България е сектор с повишено използване на извънредния труд от педагогическите специалисти.
Многократни изследвания на Синдикат „Образование" установиха работа на учители и директори много над установената кодексна норма от 40 часа, като някои колеги преминават психологическата бариера от 60 часа.
По информация от образователните институции, директорите работят всеки ден не по-малко от 2 часа над установения работен ден от 8 часа. Разбира се това не се отчита сумарно и не се заплаща или компенсира. Това се налага поради брутално увеличените административни процеси, с които са натоварени образователните институции.
Учителите работят твърде често над установената от закона норма и това е вече утвърден негативен ефект, който отблъсква младите учители, които са опитали да започнат учителската професия.
Всички олимпиади и състезания в съответните кръгове, утвърдени от министъра на МОН /От декември до март/ се провеждат в съботни и неделни дни, а обикновено не се заплащат или компенсират.
Извънреден труд се явяват и ежедневните срещи с родители, които задължително се случват от 17 до 20 часа, което натоварва учителя с оставане в учебното заведение до късни доби. Българските родители, за разлика от практиките в европейските образователни системи, далеч не са готови да дойдат в училище в рамките на работното време на учителя, а го правят във време, което те самите си определят. Много родители дори отказват контакта с педагогическите специалисти, а новият образователен закон не е предоставил механизъм на педагогическите специалисти да задължат недобросъвестните родители. Често учители и директори разговарят с родители през нощните часове.
Подобна е ситуацията по време на външни оценявания и матури, при които десетки хиляди учители, като квестори и длъжностни лица трябва бъдат в училищата в седем, което означава, че работния им ден започва в пет сутринта. Това, разбира се пак не се заплаща или възмездява по никакъв начин.
Друг извънреден труд полаган от учителите е по време на дежурство в коридора и училищните дворове. Този труд, освен че е несвойствен, лишава педагога от основни физически нужди и прави учителската професия непривлекателна за огромна част от дипломираните специалисти.
Най-вредният ефект на извънредния труд при учителите е бърнаут синдромът, който при учителите е много силно изразен.
Синдикат „Образование" ще участва в национално изследване за диагностика на бърнаут синдрома при педагогическите специалисти. В това изследване ще се проучи влиянието на демографските фактори, факторите на професионалната, семейната и социалната среда върху появата на бърнаут синдром. Резултатите от това национално изследване ще се използват от българските синдикати и МОН са създаване на липсващата образователна политика за компенсиране на труда на учителя.

03.09.2019                                                                  д-р Юлиян Петров
гр. София                                                                   председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg