Национална конференция: "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование" на 08-09.11.2019г. в гр.София. Конференцията се организира под егидата на Министерство на образованието и науката и се очаква в нея да се включат над 200 участници.


За първи път ще имате възможност не само да присъствате на научно-практическа конференция, посветена на специалното и приобщаващо образование, но и да се включите в работна визита в една реална педагогическа практика в приобщаващо училище, програма за ерготерапия и сензорна интеграция, център за специална образователна подкрепа и частна алтернативна социална услуга за деца с увреждания. По време на втория ден, освен в пленарната част, ще може да участвате и в една от работните ни секции с доклад или като слушател: 1/Приобщаващи практики в детската градина и училището 2/Академична подготовка на ресурсните учители 3/Професионален профил на ресурсния учител.
Запишете се за участие като посетите сайта на конференцията: https://inclusion-conference.org

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg