Детските градини и яслите трябва да започнат работа на 1 юни, при спазване на мерките, въведени от здравните власти. Това се казва в позиция за дейността на детските градини от Синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа".
Синдикатът изследва нагласите на учители и родители за рестарт на детските градини и яслите във връзка с края на извънредното положение.


Преобладаващ процент от анкетираните родители - 55 на сто, към настоящия момент изразяват готовност да пуснат децата си в детска градина. 56 на сто от детските учители са готови в момента да започнат работа в редовна учебна среда.
Синдикатът "Образование" се е информирал за настоящата работа на детските градини в страната. По информация на Министерството на образованието и науката 70 процента от детските градини в момента работят в дистанционен режим, като редица общини са предоставили възможност на детските учители да работят в реална среда, без деца, в методическа подготовка за рестарт на предучилищната система. 75 процента от анкетираните учители са изразили готовност и желание от утрешния ден да работят в методическа подготовка, без деца.
Пак според анкетата, 69 на сто от респондентите - учители, са визирали необходимост, в случай че не заработят дистанционно или в режим на методическа подготовка, да им бъде предоставен един месец допълнителен платен отпуск. 91 на сто от българските родители са отговорили, че ако до една седмица детските градини не заработят, би било справедливо и логично да им бъде предоставен допълнителен платен отпуск в размер на един месец за изпълнение на родителските им задължения.
Анализирайки тези резултати, Синдикатът "Образование" отправя апел към директорите на детските градини и към кметовете на общини да запазят учителите в предучилищното образование. Нека кметовете да предоставят възможност и да помогнат в организацията на дистанционно обучение, да се разреши редовната методическа работа на учителите до започването на редовен учебен процес. Нека кметовете и директорите, водени от приоритети за икономии на финансови средства, да не допускат уволнения на детски учители, които са фундаментално важни за образователната система, призовават от учителския синдикат.
В съответствие с очакванията и готовността на учители и родители, Синдикатът "Образование" подкрепя започването на работата на детските градини и яслите от 1 юни, се казва в позицията.
В нея се информира, че по отношение на завършването на учебната година във висшите училища, 61 на сто от участниците в анкетата смятат, че дистанционното завършване на учебната година е единственият възможен и добър вариант.
Синдикатът "Образование" е проучил готовността на българските учители и директори да участват в процеса на организиране на матурите и на националните външни оценявания. По-голямата част - 57 процента от педагогическите специалисти, са изразили желание и готовност да участват в този важен процес. Но 43 на сто от анкетираните учители отговарят, че "нямат готовност и желание, изпитват страх, и смятат че са в рискова група".

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg