Синдикат „Образование" информира, че решението за присъствено започване на учебната година не е в режим на обсъждане. Нека да няма съмнение, че учениците ще са присъствено в клас на 15 септември. Родителите биха могли да изберат избират самостоятелна и индивидуална форма, освен редовната форма на обучение. Но лишаването на учениците от възпитание и социализация в начален етап, без безспорна здравословна причина, при избиране на индивидуална или самостоятелна форма е отнемане на основното право на детето, правото на образование.


В огромна част от образователните системи учениците до 8 клас ще бъдат в училище ПРИСЪСТВЕНО! В Дания маските в момента НЕ са задължителни. Правилата и мерките са различни, за страните в ЕС, но основното е лична хигиена, дезинфекция и дистанция.
Затова Ние апелираме към всички родители, да вземат тези важни за детето отговорно и с разум.
Относно родителската общност, 90% от родителите искат присъствено обучение.
Синдикат „Образование" и българските учители категорично заявяват, че съобразно обстановката и в полза на учениците, няма да приемат друг вариант за провеждане на учебния процес, освен ПРИСЪСТВЕН!
Много е важно за българските родители и общество е да знаятт, че всяка мярка, задължителна или препоръчителна е свързана с финансов ресурс, финансов ресурс, който училищата и детските градини обикновено нямат.
Подготовката за правилата за работа на образователните институции, също са към края си, като учителите очакват и трябва да знаят някои важни решения:
• Кога се карантинира ученически клас?
• Правят ли се PCR тестове на учениците?
• Прави ли се PCR тест на учители?
• Кой поема финансирането на тези тестове?
• Не е ли по добре, да се тестват ученици и само заразените да се карантинират, каквато е практиката досега?
• Карантинира ли се учител, който е бил контактен?
• Какво се случва при болен учител?
• Ще има ли осигурени средства за дизенфектенти в образователните институции, защото няма такива средства в техните бюджети?
• Ще има ли осигурени средства за предпазни маски или шлемове, в случай на задължение за училищния персонал?
• Ако задължението за носене на маски е към учениците, кой осигурява средствата, родители, общини или МОН? Защото в училищните бюджети няма такива средства.
• Ще има ли наказания за ученици, които са без маски?
• Ако бъдат задължителни ултравиолетовите лампи, кой ще осигури финансирането за тях?
Предстои финализиране на работата на екшън групата в МОН и следва изграждането на екшън плановете в образователните институции, като последните вече работят за това.
Нека приемем, че училищната среда ще бъде възможно най-сигурната среда, в сравнение с останалите обществени места, на които сега се намират нашите деца.
Нека подходим с доверие и разум към важните решения и препоръки на МОН и МЗ, за да сме готови за една, макар и различна, но успешна и спокойна учебна година.

17.08.2020 г. д-р Юлиян Петров
гр. София председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg