Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" организира анкета сред учителите, относно започването на учебната година.
На въпроса какъв да бъде учебния процес от 15 септември, 82% от учителите са избрали редовен учебен процес, 13% пък са за обучение в електронна среда. /аналогично както при извънредното положение/ и 6% са съгласни на хибридно обучение /редовни часове и обучение в електронна среда след тях/.


Следващия въпрос, дали биха се съгласили на хибриден формат, включващ редовен учебен процес и обучение в електронна среда, респондентите са отговорили с твърдо не 55%, а 36 % са споделили, че биха го направили, но ще им е много трудно.
81% от учителите не приемат родителите да могат да избират дистанционно обучение, при редовен учебен процес за своите деца, макар и да няма такава възможност в ЗПУО/Разбира се избор по здравословни причини е заложен и сега в хипотезата на нормативните документи/. 15% отговарят, че родителите трябва да избират, защото така е демократично.
На въпроса, дали смятат, че организирането на редовен учебен процес от 15.9 носи риск за здравето на учители и ученици, 67% от учителите смятат, че има известен риск. 9% смятат, че рискът е голям и няма да започна работа. Но 23% вярват, че училището е сигурна среда.
По повод на варианта в който да няма допълнителни плащания с цел осигуряване финансово дейностите за превенция и интервенция от covid -19, 89% категорично не приемат тази хипотеза, а 9% са съгласни да дарят допълнителните си плащания за тази цел.
Във връзка с някои родителски предложения учителите да работят редовно, а след това да преподават втори път материала в електронна среда, 85% от учителите са готови да протестират със законови средства. Само 12 % от учителите са съгласни да работят над нормата, без заплащане, да осигурят електронно обучение на своите ученици.
58% от учителите пък не са съгласни да има камера със звук в класната стая, за да могат учениците и родителите да ги виждат, за да се обучават в електронна среда в домашни условия, чрез виртуалната класна стая в учебния час , по време на редовния учебен процес. 41% са съгласни на този вариант.
Позицията на Синдикат „Образование" за началото на учебната година е непроменена и е за организация на редовен учебен процес, с повишени мерки за сигурност. Рамката от правила, която изработва МОН е на финалната права и всяко училище вече работи по аварийни планове, при заразен ученик или служител. Работи се за превенция на конфликтните точки, при среща на повече ученици и персонал, заниманията по интереси и компилацията между образователни институции, във връзка с заложените учебни и проектни дейности.
След започване на учебната година, динамиката на новата среда и усещанията за сигурност и опасност ще влияят на решенията.

25.08.2020 г.                                                                      д-р Юлиян Петров
гр. София                                                                          председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg