Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" ще проведе квалификационно обучение на педагогически специалисти от област Велико Търново. Обучението ще бъде на теми свързани с почвата за гражданското образование в българското училище, възраждане на духовните ценности в децата и учениците, вековната мисия на учителя във формиране на християнските добродетели, станали дефицит във времето на преход.


На обучението ще се разгледат последните промени на Кодекса на труда, практическото прилагане на новия национален колективния трудов договор за системата на средното образование и националните образованителни приоритети на Синдикат „Образование" и МОН.
Обучението ще бъде открито от д-р Юлиян Петров – председател на Синдикат „Образование" и с участието на адв. Владимир Стойчев – юридически експерт и национален секретар към СО „Подкрепа". Доц. д-р Магдалена Легкоступ – специалист по религиозна педагогика, ще има специално участие, като автор на новите учебници по „Религия", издадени от Светия Синод на Република България.
Важният форум ще започне от 13:00 часа на 21.10.2020г., в залата на хотел „Янтра" гр. Велико Търново.

20.10.2020                                                     д-р Юлиян Петров
гр. Велико Търново                                      председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg