Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" ще анализира прегарянето на учителите в България преди и след пандемията на национална конференция в гр. Велико Търново.


В конференцията ще участват: инж. Димитър Манолов - Президент на КТ „Подкрепа", д-р Юлиян Петров – Председател на Синдикат „Образование", г-н Красимир Вълчев - Министър МОН, г-жа Деница Сачева - Министър МТСП, инж. д-р Даниел Панов - Кмет на гр. Велико Търново, проф. д-р Любомира Попова - Областен управител на област Велико Търново, инж. Добромир Добрев – кмет на община Горна Оряховица, г-жа Розалия Личева - Началник РУО Велико Търново, г-жа Дешка Мандикова – Председател на СРС „Подкрепа" Велико Търново, инж. Виолета Добрева - Директор на Фонд условия на труд, г-жа Ваня Тивидошева - Главен експерт в дирекция „ПОО", МОН, г-жа Пенка Игнатова - Директор Дирекция образование, младежки дейности и спорт, инж. Невена Стефанова - Началник Инспекция по инспекция на труда Велико Търново, г-жа Росица Димитрова – директор дирекция социални дейности и здравеопазване – Велико Търново, учители, директори и лидери на КТ „Подкрепа" от цялата страна.
Синдикат „Образование" ще информира за извършени свои дейности, за подобряване на условията на труд и справяне с хроничния стрес при трудната и изгаряща професия на учителите в България .
Целта на конференцията е да анализира огромната опасност от прегаряне в учителската професия и да ситуира нова национална политика за превенция на бърнаут ефекта у българските учители и директори.
Това, според Синдикат „Образование" може да се случи с намаляване на натоварването на учителите след 50 годишна възраст. Два са начините за това: Прекатегоризация на учителския труд или създаване на конпенсаторни механизми за съхраняване на учителя.
В ЕС е по-популярна втората политика и от синдиката смята, че тя е приложима и жизнено необходима в България.
Конференцията ще се състои на 22.10.2020г. от 10.00 часа в залата на хотел „Янтра", гр. Велико Търново.

20.10.2020                              д-р Юлиян Петров
гр. Велико Търново               председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg