Синдикат „Образование" анализира и стратегира прегарянето в една от най-трудните професии, тази на учителя. Анализът е направен на база на национално изследване в рамките на дейности за превенция срещу професионалния стрес и бърнаут ефекта при българските педагози.


Близо 80% от учителите разпознават наченки в себе си на симптомите на бърнаут, като само една пета от тях виждат лични причини за това. Учителите вярват, че може да им се помогне да овладеят стреса.
Според 2/3 от учителите стресът е вреден, а по-малко от една трета /младите учители/ виждат в него стимул за преодоляване на предизвикателства.
Сега изследваните стресори кореспондират с установените в представителното изследване преди месеци на Пловдивския университет, като доминират познатите доминиращи стресогенни фактори:
- Прекомерната бумащина /кратки срокове, много документация, несвойствени роли и/или задължения/
- Родителският натиск /неимоверно силни опити за вмешателство на родителите и техните организации, опити, подкрепяни от МОН и РУО/;
- Работна атмосфера / взаимоотношения с колеги, липса на подкрепа от страна на ръководство, внезапни проверки/ /;

Анализът на тревожната за професията „учител" ситуация води до формиране на нова национална образователна политика, насочена към превенция на професионалните заболявания на учителя, чрез създаване на ефективни механизми за намаляване на натоварването в приоритетната, според правителството, професия. Освен това бързо трябва да започне и Националната програмата за рехабилитация на педагогическите специалисти, фиксирана в новия отраслов КТД. Намаляването с определен процент на годишната норма за учителите с
ТЕЛК, с който може да си позволи училищния бюджет, също е малка стъпка в правилната посока.
Друга световна стратегия за справяне с бърнаут ефекта при учителите, подвърден от СЗО още през 1982г., е намаляване на натоварването на учителите след 50 годишна възраст. За това ще бъдат необходими допълнителни финансови средства, които не кореспондират със сегашния проекто-бюджет. Но дали ще останат учители?
Видно от изследването учителят в България вижда доминиращи личните дейности и инструменти за справяне с бърнаут ефекта, защото не усеща институционална защита срещу този проблем. Но бърнаут ефекта при учителите не е личностен, а национален проблем.
На националната конференция беше дискутирано и прието предложението българските учители да бъдат прекатегоризирани към втора категория труд.
В ситуацията на световна пандемия прегарянето на учителите е скочило драстично нагоре от нивата в началото на годината, нива, които бяха обект на научното изследване и дискусиите. Затова Синдикат „Образование" ще инициира европейско изследване за техностреса и прегарянето на педагогическите специалисти при работа в електронна среда от разстояние. Очакванията на Синдиката са безкрайно тревожни. Учителите са натоварени с огромен брой замествания, дежурства и допълнителни ковид дейности, като това натоварване скоро ще прехвърли критичните нива на бърнаут.

26.10.2020г.                                  д-р Юлиян Петров
гр. София                                     председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg