Уважаеми колеги,
За трета поредна година Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии" организира
Международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация" – AAC2020,
която ще се осъществи с подкрепата на UNICEF България, Министерство на образованието и науката и Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC.


Конференцията ще представи политиките в България в областта на приобщаващото образование и ранната интервенция и мястото на допълващата и алтернативна комуникация в тях. Тя е насочена не само към специалисти, работещи с хора с увреждания, но и към самите хора с увреждания и техните семейства, както и към представители на институциите в България, които въвеждат и осъществяват политики по отношение на хората с увреждания. Лектори от Норвегия, Великобритания, Ирландия, Канада, Израел и Полша ще споделят световния опит и съвременните подходи в използването на помагащи технологии и допълваща и алтернативна комуникация. Включените доклади са от водещи световни експерти с фокус върху добрите практики, които ще представят съвременните подходи, методи и технологии, опита в работата и обучение на деца с ДЦП, аутизъм, множество увреждания и други.
В конференцията ще участват и български специалисти, работещи с допълваща и алтернативна комуникация. Те ще споделят за резултатите от прилагането на този съвременен метод в обучението на деца със специални потребности. Своя личен опит в използването на ДАК ще споделят Катрин Лемлер – „Допълваща и алтернативна комуникация: Как технологиите ми дадоха възможност да уча, вместо да остана в басейна с топки", Анна Кръстева, Анжела Пенчева и Станислав Ников.
Конференцията ще се проведе от 20-22.11.2020г, онлайн. Работните езици на конференцията са български и английски. Осигурен е превод.

Доклади
• проф. Стивън фон Течнер, Университет на Осло, Норвегия – Учене на графичен език
• проф. Джулиет Голдбрат, Манчестърски метрополен университет, Великобритания – Стратегии за комуникация при деца и възрастни с тежки интелектуални затруднения: подготовка на пътя към допълваща и алтернативна комуникация
• проф. Мартин Смит, Колеж „Тринити", Ирландия – Допълваща и алтернативна комуникация в юношеска възраст
• доц. д-р Майкъл Кларк, Лондонски университетски колеж, Великобритания – Оценка на поведението на гледане: Класификационна скала на посочването с поглед
• доц. д-р Кристине Стадсклайв, Университет на Осло, Норвегия – Допълваща и алтернативна комуникация и грамотност
• д-р Беата Баторовиц , Университет Куинс в Кингстън, Канада – Влияние на обкръжаващата среда и социалният контекст при деца и младежи, които използват ДАК
• д-р Джил Рот, D-Bur, Израел – Осигуряване на възможност за хората, използващи ДАК, да участват в дигиталния живот
• д-р Джуди Уайн, Център за допълваща и алтернативна комуникация OMER, Израел – Стратегии за развиване на комуникация при деца със синдром на Рет
• Алдона Мисаковска-Адамчик, председател на ISAAC, Полша – Създаване на подмомагаща езика среда у дома – ролята на родителите
• Дороти Фрейзър, ISAAC BUILD, Шотландия – „Удоволствието от приказките" за деца с и без увреждания: Изработване и използване на реквизити за разказване и създаване на истории
• Йонит Хагоел-Карниели, Национален център за допълваща и алтернативна комуникация „Езер Мицион", Израел – Комуникация между пациент и грижещия се за него по време на пандемията от COVID-19
• Вардит Киндлер, Център за допълваща и алтернативна комуникация OMER, Израел – Използване на помагащи технологии за насърчаване на участието в игри при деца с комплексни комуникационни нужди
• Йедида Стеренберг, Център за допълваща и алтернативна комуникация OMER, Израел – Допълваща комуникация при начални умения за комуникация
• Шарън Шахам, Център за допълваща и алтернативна комуникация OMER, Израел – "Efshar Lomar" – дисплей за комуникация, базиран на основния речник на иврит
• Нета Бен Зеев, Израел – Правото да бъдеш чут: Използване на системи за ДАК при вземане на свидетелски показания и разследване с участието на хора с комуникационни затруднения
• доц. д-р Морис Гринберг, д-р Евгения Христова, фондация „АСИСТ – Помагащи технологии" – Програма и методика за обучение на деца с тежки физически увреждания чрез система за контрол с поглед

Добри практики в България
• фондация „АСИСТ – Помагащи технологии"
• РЦПППО – област Търговище
• 171 Детска градина „Свобода", София – Силвия Аладжова
• ЦСОП „П. Р. Славейков" – Плевен
• ЦСОП Пловдив
• ЦСОП Велинград – Елена Канлиева

Представяния на технологии и софтуер
• Идали Фернандез, Tobii Dynavox, Швеция – Контрол с поглед: крива на учене и екосистема
• Тина Войзей, Tobii Dynavox, Швеция – Подкрепа на комуникацията, поведението и участието с Boardmaker 7
• Ройдън Джеймс, Tobii Dynavox, Швеция – Бъдещето на достъпността и независимостта
• Бетани Дийнър, Tobii Dynavox, Швеция – Афазия и инструменти, които разширяват възможностите за включване в живота
• Надин Фарис, Inclusive Technology, Великобритания – Inclusive Technology: Помощта, от която имаш нужда!
• Ема Хейнс, Smartbox, Великобритания – Как Grid и Grid Pad помагат на потребителите да общуват и да водят по-независим живот
• Джон Стейси, Pretorian Technologies, Великобритания – Темата предстои да бъде обявена
• Петри Латва-Раску, Quha, Финландия – Мишка за глава Quha Zono 2

https://aac2020.assistfoundation.eu/

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg