Синдикат „Образование" следи актуалната обстановка в образователните институции, наличието на болни, карантинирани и учители в отпуск.


Ситуацията е сложна, специфична и различна за всяко училище и детска градина, също и за всяка община и област в България.
Националният отраслов съвет, не взе централно решение, като предприе диференцирания подход и остави всяко училище и всяка детска градина да предприема локални решения.
Разбира се присъственото обучение е и ще си остане най-ефективната, и при редовна обществена и здравно-епидемиологична ситуация в страната, това е единствената възможна алтернатива.
Но от месеци положението в българското общество, в българското здравеопазване в образователната система, е по-скоро аварийно.
В момента имаме затворена здравна система, лични лекари, които лекуват дистанционно и образователни институции, които работят.
При превключване към дистанционен режим, при болни, отсъстващи учители и учители, които са под карантина, има изискване да се съгласува с родителите и техните организации преминаването в дистанционна организация. Това според българските учители не е ефективна и справедлива мярка.
Над 70% от родителите искат присъствено обучение сега, но какви са възможностите на образователните институции и какво мислят и чувстват българските учители?
Синдикат „Образование" попита учители и директори: Смятате ли че в така създалата се пандемична обстановка образователните институции трябва да работят в редовна форма или трябва да преминат в електронно обучение от разстояние?
79,4% от анкетираните педагогически специалисти – учители и директори смятат, че цялата образователна система трябва да премине временно в електронно обучение от разстояние, а 76,8% смятат, че училищната среда е опасна за работа.
До сега респондентите са 4270 учители и директори.
Аргументите за това са много: В момента много трудно се създава организация за учебен процес, предвид многото болни и отсъстващи учители и директори. Много от учителите изпитват повишена предпазливост и са в болнични за една или две седмици. Много от работещите учители и директори, заместват свои отсъстващи колеги, което ги претоварва брутално.
При изследването се установи, че в 10% от образователните институции нямат щат за медицинско лице, но още 25% също нямат медицински лица, защото са назначени медицински работници в пенсионна възраст, като последните се страхуват да работят на първа линия и са в разрешен отпуск.
При тази ситуация все по логично изглежда решението за временно превключване на образователните институции в страната в обучение в електронна среда от разстояние. Такова решение ще бъде за пазене живота, здравето и оцеляването на българските учители и директори.

11.11.2020 г.                                                    д-р Юлиян Петров
гр. София                                                        председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg