Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" предлага за пореден път всички учители на доброволен принцип да се тестват за антитела!


Тъй като видовете ваксини, на практика ще се забавят, учители и директори, които са преболедували, ще отстъпят на други учители, които желаят ваксината и които имат по-голяма нужда от това.
Масовите тествания на учители за антитела са закъснели и ползите им са минимални.
Ваксините са правилното решение за учители, директори, началници на РУО, но това не е задължително и нека здравните и образователни институции, министър Ангелов, д-р Кунчев свикнат с това, защото вече сме 21 век! Ваксините и тестовете са доброволни!
И тютюнопушето и алкохола са вредни, водят до смърт, но не са забранени!
Завръщането на учениците след 4 февруари ще става по формулата 7 от 12 или до 70% в училище – решение на националния щаб и МЗ. Това безспорно ще доведе до огромни трудности в организацията на училищата, защото много учители преподават едновременно, както в класовете, в училище, така и в класовете в електронен режим.
Разделянето на класовете е добра практика в Австрия, Дания и много други, където в училищата има назначени двойно повече учители, в сравнение с България, които подпомагат учебния процес. Втори учител преподава на учениците, които са в къщи. В момента обаче австрийските училища са напълно затворени.
Но разбира се нека и не забравяме, че в българските училища, класните стаи, които разполагат с камери, за да може един учител да осъществява паралелно редовно и синхронно дистанционно преподаване, са много под 50%. Тъй, че разделянето на класовете е възможно хубаво педагогическо решение, но приложимо в не повече от 20% от съществуващите класни стаи.
Външно оценяване 4 и 10 клас трябва да отпаднат незабавно за тази година, а това след 4 клас завинаги!
Добре е заедно с МОН, да имаме готова електронна платформа за провеждане на дистанционно НВО в 7 клас и матура, защото при водещата роля на МЗ във вземанията на решенията в образователната система, възможна хипотеза е и подобно тяхно решение.
Преподаването на учителите в електронна среда продължава да натрупва огромно прегаряне за тази професия и е необходимо, вече да
направим първите реални стъпки за защита педагогическите специалисти от бърнаут.
Факт е национална програма за профилактика и рехабилитация на педагогическите специалити, която ще започне още от тази година, като прогнозния бюджет на програмата ще бъде един милион лева.
Синдикат „Образование" смята, че прекатегоризацията на учителите към втора категория труд, нещо което подкрепят 99% от педагогическите специалисти, би било правилно политическо решение на българското правителство.
Синдикатът предлага от следващата учебна година учителите над 50 годишна възраст да бъдат с намалено натоварване от 1 час седмично, което да бъде първият конпенсаторен механизъм към всички педагогически специалисти в България.

25.01.2021                                                 д-р Юлиян Петров
гр. София                                                  председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg