Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" днес ще връчи грамота на г-н Красимир Вълчев за най-успешния министър на образованието от новото време и в чест на 3-ти март, националният празник на Република България. Специалната грамота е учредена в чест на министър Вълчев за безспорните му заслуги във формиране на нови политики в системата на образованието и промяна на българското образование в унисон с европейския и световния опит.


По време на управлението на екипа на министър Вълчев и последното правителство на премиера Борисов учителските заплати се повишиха двойно, повишиха се допълнителните плащания за работещите в системата на образованието. За първи път се формира една нова политика за защита на педагогическите специалисти от прегарянето в професията. Синдикат „Образование" адмирира действията на министър Вълчев, според който доброто българско образование зависи от добрите учители.
Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" като основен социален партньор вярва в започнатите стратегии и надграждане на нови политики, които основно учителите и техните организации посочваха в интерес на децата и учениците в България и възраждането на авторитета и просперитета на българските учители.
Връчването на специалната грамота ще се случи днес от 12:00 ч в Министерството на образованието и науката.

25.02.2021 г.                                       д-р Юлиян Петров
гр. София                                           председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg