Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" направи национално проучване по повод готовността на образователни институции и учители за работа в електронна среда от разстояние.


На въпроса за притежание на служебен лаптоп, 44.5% от учителите са отговорили, че не притежават такъв, а 22,2% получават временно, като след това им ги прибират. Т.е. техническата осигуреност е на много посредствено ниво.
МОН разпореди дигиталните средства, които ползват учителите да се отключват със служебен акаунт, което обремени безкрайно много педагогическите специалисти, а 89,9% от тях смятат, че този вид контрол над учителите е дискриминация, защото няма друга сфера на държавни служители, които да са полагани на такъв контрол.
По отношение на техническите възможности на новораздадените дигитални средства /с които са обхванати около 5% от учителите/, 71,6% от респондентите смятат че техническите параметри са незадоволителни.
59,7 % от анкетираните са преминали през обучение за работа с електронни образователни платформи през последната година, но нито един учител не е бил обучаван в методика за работа в електронна среда, което би трябвало да включва и утвърден от МОН регламент за задължително използване на видеокамера, кога да се зачита присъствие на ученика в дистанционното обучение и още много други детайли на дистанционното обучение.
Едва 39% от учителите са получили някакви средства от образователните институции за работа в електронна среда от своите домове, а 71% от анкетираните смятат, че Националната програмата на МОН „Без свободен час - „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда" е пълен провал и е унизителна за учителите.
Синдикат „Образование" смята, че опитите на МОН да създаде програма за безплатен интернет на учители, при работа в електронна среда е претърпяла пълен крах и е категоричен, че ако от училищните бюджети се пренасочат средства за интернет към социално слаби и ромските ученици, то незабавно ще се започне подготовка за протести и стачки. В училищните бюджети няма такива средства, няма никакви финансови буфери и ако МОН иска да изпълни някакъв вид социална политика, нека осигури средства за това. Тази политика не е била съгласувана със Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" на отраслово ниво.

Учителите смятат, че възможността родителите да определят частично преминаване на детето им в дистанционна форма по семейни причини е лишаване на ученика от основно конституционно право.
По-малко от 10% от образователните институции имат техническо осигуреност за хибридно водене на учебния процес и синдиката не подкрепя толерирането на този метод.
Учителите не подкрепят постоянното тестване, но проверката за антитела, за сметка на РЗИ, би помогнало за точна диагностика на ситуацията в училища и детски градини.
Синдикат „Образование" ще отстоява образователните институции да работят в редовна форма и да затварят последни след МОЛ-овете, ресторантите, стадионите и градския транспорт и другите обществени сфери! При наличие на съмнения или заразен ученик и учител да се подхожда диференцирано, разумно и еднозначно от санитарните власти, а не хаотично, както го правиха досега!

7.09.2021г.                                                       д-р Юлиян Петров
гр. София                                                         Председател на
                                                                         Синдикат „Образование"
                                                                          към КТ „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg