ОТВОРЕНО ПИСМО
ДО:
Г-Н СТОЙЧО КАЦАРОВ, СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Г-Н НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА ВЪЛЧЕВА, ДИРЕКТОР НА 96. СУ „Л.Н. Толстой"
Относно: БЕЗОПАСНОТО ВРЪЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЕСТОВЕ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА МОМЕНТНОТО ИМ ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ ПО НАЙ-ЩАДЯЩ И ПРАВИЛЕН НАЧИН

УВАЖАЕМИ Г-Н КАЦАРОВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЪЛЧЕВА,
Обръщаме се към Вас с подобаващата за ситуацията, пред която сме изправени загриженост, във връзка с безопасното връщане на учениците (нашите деца) към присъствена форма на обучение.


Във връзка с издадената заповед от днес 05.11.2021 относно задължителното тестване на територията на училищата се обръщаме към Вас с настоящото Отворено Писмо.
Бихме искали да отбележим, че въвеждането на задължително тестване на децата на територията на училището обаче, дори и при извънредната ситуация, свързана с броя заболели и починали от Ковид 19 инфекция, не би била оптимална и ефективна при така предложената концепция. Напротив, смятаме ,че би довело до редица отрицателни събития, а именно:
1. Тестването на децата, когато са вече в сградата на училището, напълно обезсмисля процеса, при положение, че те вече ще са били в контакт с „N" на брой деца, учители и родители до осъществяването на теста. Обезсмислянето също идва оттам, че за провеждане на самия тест със слюнка, те ще трябва да бъдат без маски и да предоставят съответния секрет за теста. Именно по въздушно-капков път се осъществява заразяването, в случай, че има болно дете или такова, което може да даде положителен резултат, било то и без симптоми.
2. Продължителността на процеса е от критично важно значение. Взимайки предвид други масови мероприятия, на които сме били свидетели и това как те се отразяват на учебния процес, независимо към кой етап на обучение спадат учениците, това би означавало да приемем, че понеделник и четвъртък биха останали с много по-ниска продуктивност от останалите дни, ако изобщо бъде проведена дейност, което е обвързано от своя страна с резултатите от тестването.
Към тази точка отнасям чакането на резултатите за учениците от начален етап от техните родители извън територията на училището. Децата от начален етап по закон следва да бъдат придружавани от родител, следователно, всички родители ще бъдат поставени в ситуация да не могат да се върнат към планираните за деня дейности, преди резултатите да са готови и да са наясно, дали трябва да отведат децата вкъщи или не.
3. Като следващ отрицателен пункт отбелязваме, че учителите на нашите деца не може, не бива и не следва да влизат и в тази роля. Това, на което те вече са подложени, е не просто предостатъчно, но дори неприемливо. Тази точка засяга и много по-дълбоки въпроси, защото връзката на това, с колко странични занимания са ангажирани преподавателите е пряка, с това колко време им бива предоставено за същината на тяхната дейност. Ние имаме нужда учителите да останат с концентрацията на тава да обучават нашите деца.
4. Стресовият фактор е следващото събитие, което е от особено голямо значение, но е безкрайно подценяван.
Ние виждаме всеки ден как цялостната ситуация се отразява на обществото като цяло, на активната и работещата част от населението, но темата за това как децата ни са рефлектирани от случващото се, не изглежда да е засегната изобщо. Сложността на ситуацията е многопластова и разглеждането с цел намирането на работещи и акуратни решения, също следва да се разглежда многопластово.
5. Налагайки задължително тестване в училищата също ще доведе до значително ниво на повишаване на нежеланието на децата да посещават училище, а последното нещо, от което има нужда обществото ни в момента, е още едно провалено в сферата на образованието поколение. Винаги има изключения, но гръбнак на обществото не може да бъде изграден от изключения, а от здравомислещи, активни и проактивни личности. Изграждането е комбинация от добра и любяща семейна среда и непоклатимо образование.
6. Нека имаме предвид, че тестването в училище ще означава да бъдат нарушени всички изграждани в годините хигиенни навици, което със сигурност е още един отрицателен аспект. Това е във връзка с изискването тестовете да се направят на гладено, без прием на вода, за да е достоверен теста и разбира се без измиване на зъбите и провеждане на сутрешен тоалет. Това ще означава, че децата след като бъдат тествани в училище, първо ще се наредят на опашка, за да измият зъбите си, след това ще закусят, а по този начин се изяжда активното учебно време.
Изброяването на горепосочените отрицателни аспекти са прелюдията към нашето отговорно заявяване на желанието да съдействаме за връщането на децата в училищата.
Като цяло задължителното тестване е силно дискусионна тема, но приемаме, че това е най-акуратният начин за показване на моментното състояние, за да се подсигури безопасна среда.
Смятаме, че при настоящите нива на брой заразени и особено при увеличаващия се брой заболели деца, за връщане в класните стаи, е рано да се говори, особено предвид предстоящите Президентски и Парламентарни Избори, които ще доведат цялото население в училищата и съответно за изчистване и дезинфекциране сега ще са необходими повече време и ресурси.
Ние добре осъзнаваме както реалната критичност на епидемиологичната обстановка, но също осъзнаваме, че учениците неприсъствайки в училище, ще бъдат лишени от възможността да се опознават и задълбочават връзките един с друг и със своите учители, да усетят изграждането на общност, грижа и разбиране за правилата, което в последствие би довело до сериозни социални проблеми, много от които бързо стават факт последните 2 години.
Всеки родител носи пълната и осъзната отговорност за своето дете и със същата тази отговорност ще гарантира провеждането на безопасен учебен процес, като проведе тестовете в домашни условия. Спазването на изискването тестовете да са проведени на гладно, без да се пие вода и преди измиване на зъбите ще бъде спазено, като отрицателните аспекти изброени по-горе, ще бъдат избегнати. Тази практика е действаща и се прилага успешно в редица Европейски страни и резултатите в съответните страни са категорично положителни.
Държавата играе своята роля като предоставя тестовете. Родителите имат своята ангажираност за провеждането на теста и допускането само и единствено на доказано здрави деца. Преподавателите имат възможност да преподават. Единствено с екипна работа и всеобща ангажираност можем да променим настоящата обстановка.
В заключение бихме искали заедно да си припомним основните принципи и функции на образованието и да си пожелаем това да остане така, като не превръщаме училищата в поликлиники и дадем възможност на учителите да изпълняват своето будителско дело и призвание без препядствия.
1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
2. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
С надеждата, че нашето писмо ще бъде разгледано като подадена ръка за сътрудничество, ние благодарим за разбирането!
Пожеланията са за здраве и просперитет за всички!
С УВАЖЕНИЕ:
Писмото е представено, съгласувано и подкрепено от:
Родителите на учениците от 4"Д" клас при 96 СУ, както и от други родители, чиито деца учат в същото училище, които също ще оставят децата си вкъщи до отпадане на тази мярка.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg