Синдикат „Образование", като анализира мнението на учители и директори смята, че учебният материал, формиращ НВО в седми клас и матурите в 12, не трябва да бъде редуциран и намаляван. Това е защото учебните теми ще бъдат взети и не е в интерес на учениците да се изключват едни или други части от изпитния конспект.

Синдикат „Образование" направи национално проучване относно осигуреността и спецификата на образователната система за работа в електронна среда от разстояние.
През последната година българските учители и директори направиха гигантска крачка към дигитализацията на учебния процес и направиха възможно едно успешно синхронно дистанционно обучение, с което образователната система успя да продължи своята работа в условията на пандемия и българските ученици получиха и получават възможно най-доброто за извънредното положение и ситуация обучение.

Тоталното преминаване на цялата образователната система в електронен режим е грешно педагогическо решение. Но това решение е политическо. Преди детските градини и училищата трябваше да затворят софийското метро, градския транспорт и железопътния транспорт, където рисковете за зараза са безспорни. Образователните институции си останаха възможно най-малко рисковите зони в Република България. Но по-лесно е да да посегнем на образованието. Преди имахме добър модел за затваряне на образователни институции при 30% болни ученици и учители. Сега този процент в национален мащаб е далеч под него.

Предложения на Синдикат „Образование" към политическите партии във връзка с приоритетния за бъдещето правителство отрасъл „Образование".

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" проучи политиката по подбор, задържане и мандатност на педагогическите специалисти с ръководни функции с национална анкета.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg