Синдикат "Образование" предлага учениците от прогимназия и гимназия да се върнат в училище след промяна на насоките и след осигуряване на безплатните тестове от държавата. Нека МОН да разясни това на държавните и общински училища, срещу твърденията на някои медии училищата да плащат тестовете от бюджетите си за големите ученици.
Практиката досега показа няколко неща:

Синдикални организации към 8. СУ " Васил Левски"
град София
До г-жа Янка Такева
председател на СБУ - КНСБ
До д-р Юлиян Петров
председател на СО- КТ
"Подкрепа"
До г-н Аспарух Томов
председател на НУС
Становище за писмото на МОН от 5.11.2021 г. относно:
Организиране на дейностите по възстановяване на
образователен процес за ученици 1-4 клас при
заболяемост над 500 на 10000
Г-жо Такева, г-н Петров, г-н Томов,
Ние, членовете на синдикалните организации към 8. СУ "Васил
Левски", град София се организирахме и обсъдихме писмото на
МОН от 5.11.2021г. за връщане на присъственото обучение на
учениците от първи до четвърти клас. Изгледахме и видеото за
тестване на малките ученици. Според нас се очертават няколко
проблема около тази идея:

ОТВОРЕНО ПИСМО
ДО:
Г-Н СТОЙЧО КАЦАРОВ, СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Г-Н НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА ВЪЛЧЕВА, ДИРЕКТОР НА 96. СУ „Л.Н. Толстой"
Относно: БЕЗОПАСНОТО ВРЪЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЕСТОВЕ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА МОМЕНТНОТО ИМ ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ ПО НАЙ-ЩАДЯЩ И ПРАВИЛЕН НАЧИН

УВАЖАЕМИ Г-Н КАЦАРОВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЪЛЧЕВА,
Обръщаме се към Вас с подобаващата за ситуацията, пред която сме изправени загриженост, във връзка с безопасното връщане на учениците (нашите деца) към присъствена форма на обучение.

Националният съвет на Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа", след проведено заседание за обсъждане възможността за работа на образователната система в условия на висока заболеваемост, в присъствието на министъра на образованието и науката - Академик Николай Денков, и като взе предвид:

Предложения на Синдикат „Образование" към политическите партии във връзка с приоритетния за бъдещото правителство отрасъл „Образование"

Националният консенсус относно приоритет „образование" е историческа традиция и стои в основата на съвременна България. От отношението към този приоритет пък зависи политическият рейтинг на всяка политическа партия, която влиза във властта да работи за България. Затова заявяването и доказването на тази приоритет е своеобразен тест за истинската ценностна система на всеки политик и политическа сила.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg