Предложения на Синдикат „Образование" към политическите партии във връзка с приоритетния за бъдещето правителство отрасъл „Образование".

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" проучи политиката по подбор, задържане и мандатност на педагогическите специалисти с ръководни функции с национална анкета.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" днес ще връчи грамота на министъра на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева за отлично социално партньорство и в чест на 3-ти март, националния празник на Република България. Грамотата се присъжда на министър Сачева за нейните заслуги във формиране на нови социални политики в системата на образованието.
По инициатива на министър Сачева беше променен КТ като ранното пенсиониране на учители и директори вече се случва само по техен избор. Тази очаквана промяна повиши авторитета на педагогическите специалисти. Синдикат „Образование" адмирира действията на министър Сачева за защита условията на труд на българските учители и предпазване от „бърнаут" ефекта на професията.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" днес ще връчи грамота на г-н Красимир Вълчев за най-успешния министър на образованието от новото време и в чест на 3-ти март, националният празник на Република България. Специалната грамота е учредена в чест на министър Вълчев за безспорните му заслуги във формиране на нови политики в системата на образованието и промяна на българското образование в унисон с европейския и световния опит.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" следи ежечасно ситуацията в образователната система, работеща в условията на специална организация за защита на ученици и учители от зарази и създаване на безопасна среда за всички участници в образователния процес.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg