Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" заклеймява неистините и фалшиви новини разпространявани от ПП „Възраждане", по повод на твърденията за обучения на учители по история, в които последните са били заставяни да преподават по „нов" начин. Не кореспондира с истината и цитатите от ПП „Възраждане": „...Нашите 30 години изминаха - от Раковски, Левски, Ботев, на които учителите в зората на прехода не биваше да наблягат в училище, понеже тези нехранимайковци са се борили срещу законната власт на османското присъствие и не са се ползвали с добро име в обществото, до днешните указания, че турско робство не е имало, че то е "архаична концепция", че насилствената ислямизация била епизодична и доброволна, а българите с радост си давали децата за еничари, понеже това бил път за просперитет. И че най-големият ни враг е Русия. Предвижда се една цялостна преоценка на българската история, в която нямало турско робство и хората доброволно са си давали децата на еничари. Твърдяло се още, че по този начин хората са искали да осигурят социален просперитет на децата си или че "имали по 6-7 момчета и с едно повече или по-малко, все тая".

Приета от делегатите на Х-тата юбилейна национална конференция
на Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа"

Уважаеми политици,
Уважаеми дами и господа народни представители и общинари,
Скъпо българско Общество,

През последните години в България се наблюдава тревожна тенденция - задълбочаване на отрицателното и дори пренебрежително отношение към професията на българския учител от страна на родители, ученици, общественост. Синдикат "Образование" към КТ „Подкрепа" решително изразява своето възмущение и категорично несъгласие с този недопустим негативен процес в обществото ни.

На 18 април 2019 г. от 9.30 часа в зала „Киев" на Парк Хотел Москва – София Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" ще проведе своята юбилейна X Национална отчетно-изборна конференция. Тази година Синдикатът навършва 30 години от своето създаване и активно включване в живота на българското общество. Гости на високия форум ще бъдат вицепремиерът на България – г-н Томислав Дончев, министърът на образованието и науката – г-н Красимир Вълчев, зам.-министърът на МОН – г-жа Деница Сачева, министърът на културата – Боил Банов, министърът на младежта и спорта – Красен Кралев, столичният кмет – г-жа Фандъкова, президентът на КТ „Подкрепа" – инж. Димитър Манолов, почетният президент на КТ „Подкрепа" – д-р Константин Тренчев, председателят на ДАЗД – д-р Елеонора Лилова, председателят на НИО – д-р Анелия Андреева, началник РУО – София – д-р Ваня Кастрева, представители на различни институции в страната, социалните ни партньори, представители на сродни синдикални организации от чужбина – Албания, Австрия, Македония и от ETUCE.

44% ОТ СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ НЕ ВЯРВАТ, ЧЕ СЪУЧЕНИЦИТЕ ИМ СА ДОБРИ ХОРА, СОЧИ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
Започват Дни на приобщаването 2019:
Под мотото „Айде да сме по-добри" Център за приобщаващо образование и АЙДЕ БГ предизвикват децата да откриват доброто в училище
44,7% от седмокласниците не вярват, че техните съученици са добри хора, сочат данните от национално представително проучване в 100 училища в цялата страна. Това стана ясно при старта на Дни на приобщаването 2019 – кампания на Центъра за приобщаващо образование, която ежегодно насочва общественото внимание към ключови предизвикателства пред българското училище.

9 март - Партньорството с родителите

Обучението акцентира върху ползите от системната грижа, която училището полага за изграждане на ефективни отношения с родителите на две нива – индивидуално (между отделния учител и родител) и групово (общоучилищна стратегия за включването на родителите в училищния живот). В хода на обучението типични родителски поведения, които затрудняват учителите, ще бъдат представени и обяснени през призмата на психологически феномени, които са характерни за функционирането на всеки човек.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg