Уважаеми колеги,
За трета поредна година Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии" организира
Международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация" – AAC2020,
която ще се осъществи с подкрепата на UNICEF България, Министерство на образованието и науката и Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC.

Синдикат „Образование" анализира и стратегира прегарянето в една от най-трудните професии, тази на учителя. Анализът е направен на база на национално изследване в рамките на дейности за превенция срещу професионалния стрес и бърнаут ефекта при българските педагози.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" ще анализира прегарянето на учителите в България преди и след пандемията на национална конференция в гр. Велико Търново.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" ще проведе квалификационно обучение на педагогически специалисти от област Велико Търново. Обучението ще бъде на теми свързани с почвата за гражданското образование в българското училище, възраждане на духовните ценности в децата и учениците, вековната мисия на учителя във формиране на християнските добродетели, станали дефицит във времето на преход.

2020 година постави пред всички нас редица предизвикателства, породени от епидемията от коронавирус. Наложи се да променим своето ежедневие, да преосмислим и реорганизираме нашата работа, да бъдем по-отговорни към себе си и околните, по - човечни и по - добри.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg