На 14.12.2018 г., Център за приобщаващо образование ще проведе обучителен. семинар за учители, възпитатели и педагогически съветници - .„Детското участие е важно".
Обучението е добра отправна точка за онази група от възрастни (учители, възпитатели, родители, педагогически съветници и др.), която искат да стартира процес на участие и овластяване сред децата. То дава на възрастните възможности да се запознаят отблизо с Конвенцията за правата на детето и да развият съответните стратегии за изслушване на децата, както и да вземат предвид техните възгледи и мнения, когато планират и прилагат дейности в училище. Степените на детско участие, методите на включване и начините на консултиране са сред основните акценти на този семинар.

Център за приобщаващо образование има удоволствието да Ви покани на Форум "Образование: За бъдеще" на 23 и 24 ноември 2018 г. в зала 10, НДК като една от 11-те организации, които се обединиха за организирането на този Форум, водени от желанието образованието в България да стане още по-добро и качествено.

Споровете и политическите завихряния около Бюджет 2019, както и предвидените в него средства за образование, показват ясно характеристиките на сегашното българско управление. От една страна са усилията на правителството и медиите да представят държавата като просперираща, а образованието – приоритетно и с наченати реформи. От друга страна са усилията на политическите му опоненти да отхвърлят и подложат на унищожителна критика предлагания бюджет на държавата. Сблъсъкът е брутален и може да доведе до неочаквани последствия.

София, 3 ноември 2018 г. - Годишната конференция на Център за приобщаващо образование събра в зала 6 на на Националния дворец на културата, София, над 250 директори, учители, родители и специалисти, работещи с деца, обединени от разбирането, че приобщаването се простира отвъд специалните общообразователни потребности. Гостите на форума бяха делегати от България, Русия, САЩ, Казахстан, Грузия, Армения, Потругалия и Великобритания! Фокус на конференцията тази година беше ролята и взаимодействието на различните заинтерсовасни страни в процеса на приобщаващото образование.

Уважаеми колеги,

Център за приобщаващо образование има удоволствието да Ви покани на ежегодния международен форум за приобщаващо образование в страната - Конференция Приобщаващо образование 2018 - Роли и взаимодействие в приобщаващото образование.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg