2020 година постави пред всички нас редица предизвикателства, породени от епидемията от коронавирус. Наложи се да променим своето ежедневие, да преосмислим и реорганизираме нашата работа, да бъдем по-отговорни към себе си и околните, по - човечни и по - добри.

Скъпи учители, ученици, родители, скъпи сънародници,

Истинската същност на човека и на обществото си проличава при изключителни обстоятелства, когато трябва да се прояви силата на волята, на сътрудничеството, на осъзнаването на истински важните и значими проблеми и трудности.
Обществото ни се намира в такава извънредна ситуация, в която трябва да преодолеем страхове, несигурност, неувереност в правилността на решенията, но в същото време дълбоко осъзнавайки, че новата учебна година трябва да започне – присъствено, с предпазни мерки, с пазене на личното пространство, но с онази тържественост, с която тръгваме по пътя към Знанието вече векове наред, обединени от порива към духовността.

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" организира анкета сред учителите, относно започването на учебната година.
На въпроса какъв да бъде учебния процес от 15 септември, 82% от учителите са избрали редовен учебен процес, 13% пък са за обучение в електронна среда. /аналогично както при извънредното положение/ и 6% са съгласни на хибридно обучение /редовни часове и обучение в електронна среда след тях/.

Синдикат „Образование" информира, че решението за присъствено започване на учебната година не е в режим на обсъждане. Нека да няма съмнение, че учениците ще са присъствено в клас на 15 септември. Родителите биха могли да изберат избират самостоятелна и индивидуална форма, освен редовната форма на обучение. Но лишаването на учениците от възпитание и социализация в начален етап, без безспорна здравословна причина, при избиране на индивидуална или самостоятелна форма е отнемане на основното право на детето, правото на образование.

Учудващо е тиражирането на много варианти за започване на учебната година в българските образователни институции и продължаващото поднасяне на хипотези на видни държавни мъже и жени, относно вариантите за начало.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg