Ценност ли е семейното и училищно възпитание и трябва ли то да бъде оценявано?
Българското образование, съобразно потребностите на новото време, навлиза в нов етап от своето развитие. Предпоставките това да се случи далеч не са само в новия образователен закон и многобройните му съпътстващи наредби, в няколкото заложени образователни стратегии и концепции или в шумната заявка, че образованието е приоритет за държавата. То това с приоритета го слушаме всеки път преди избори вече трийсетина години. Безусловен и осъзнат от обществото ни факт е, че доброто образование дава големи шансове за изграждането на силна и просперираща държава. Този процес не може да се случи толкова бързо във времето, колкото ни се иска, защото това е дългосрочен проект, а плодовете от усилията неизбежно ще дойдат по-късно. Изправени сме пред убедителното доказателство, че посредственото образование много по-бързо гарантира упадъка на морала и духовното в държавата, обричайки на упадък и разгром самата държава. Без съмнение гражданското поведение и формирането на съзнание за гражданската държава се формира в училище. Една от основните функции на образователната система е формирането на знаещи, можещи, достойни и отговорни хора, добри човеци и граждани на свободна и демократична държава. Соченето с пръст и вменяването на вина за всички беди в държавата на образователните институции и на работещите в тях педагогически специалисти е непродуктивно, даже вредно и опасно за цялото общество.

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да ви поканим на международния форум "Креативно образование - педагогически практики, вдъхновени от идеите на сър Кен Робинсън и д-р Мария Монтесори", със специалното участие на Барбара Айзкъс - директор "Обучения" в MCI, London - най-голямата организация за обучение на Монтесори учители, който ще ви донесе много идеи и впечатления.

На 21. септември 2018 г. в "Музей за история на София" в столицата бяха отличени първите младежи, постигнали златното ниво на Международната награда на херцога на Единбург в България на състояла се Церемония по награждаване. Президентът Румен Радев, патрон на престижната младежка програма лично връчи значки и сертификати на седем младежи, които през последните две години са преминали през програмата и са развили ключови житейски и лидерски умения. Почетен гост на събитието бе и Генералния Секретар на Международната фондация на Наградата Джон Мей, който пристигна от Англия специално за церемонията.

Доклад „Организация на училищното време" на Европейската комисия за учебната 2018/2019 година, базиран на национални данни, дава преглед на продължителността на учебната година, началото и крайните дати, времето и продължителността на училищните празници и броя на учебните дни. Въпреки някои различия, страните в Европа показват много прилики по отношение на структурата на учебната година. В 10 страни учебната година започва през август. Страните, в които учебната година започва най-рано, са Дания и Финландия. В Германия, въпреки че има начало на 1 август, училищата в различните области започват между 6 август и 11 септември. В някои държави учебната година започва в средата на септември – Албания, Италия, Португалия, Испания, Люксембург, Турция, България и Румъния. В Малта лятната ваканция свършва в края на септември.
Броят на учебните дни варира между 156 дни – Албания и 200 дни – Дания и Италия. В 50% от страните в анализа броят на учебните дни е между 170 и 180 и в 30% от страните е между 180-190 дни. Като цяло броят на учебните дни е еднакъв в основна степен и различен в гимназиална степен.

Процесът на отлив от учителската професия е съпътстван от други негативни процеси и ако те не се преодолеят, то интересът към учителството ще продължи да затихва. Държавната политиката за подготовка, мотивиране и задържане на младите хора като учители в образователната система кореспондира с реализирането им в професия, която е обществено оценена и правителствено приоритизирана. С огорчение можем да заявим, че това все още не е така, но и може да се промени, макар и бавно, с добър план и стратегия на правителствено ниво, както и с целенасочено усилие за промяна на ценностната система на българското общество. Наложителна е и промяна на протоколите за комуникация между учители и родители, образователна система и медии.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg