Калоян Дамянов – доктор по специална педагогика, Председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ)

Вече няколко седмици е факт дългоочаквания закон за предучи¬лищното и училищното образование. Много са причините обществото да иска промяна в училищните политики, защото отдавна резултати от образованието нямат нищо общо с очакванията и нагласите. Множество престижни международни скали отчитат, че България е в дъното на учи¬лищните постижения.
От друга страна вече почти 10 години учениците със специални об¬разователни потребности са част от класните стаи в почти всяко българско училище. По данни на Министерство на образованието и науката у нас близо 15000 деца и ученици със специални образователни потребности се обучават интегрирано с подкрепата на повече от 1200 ресурсни учители.

Освен децата на педагози, учителските внучета също ще имат предимство при приема за първи клас. Това става ясно от обявените критерии за подбор на най-малките ученици в 35-о СОУ „Добри Войников". В тях е записано, че деца и внуци на учители и служители от училището ще получават по 30 точки, с които ще участват в крайното класиране, пише в-к Монитор.
Деца, посещаващи детски градини в района на школото, пък ще получат по 10 или 5 точки в зависимост от степента на близост.
В повечето столични училища най-голяма тежест при класирането ще имат децата, чийто дом е в максимална близост до училището.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg