Зара Георгиева Данаилова-Стойнова – старши експерт по математика в РИО – Пловдив


Отдавна в публичното пространство витаят някои внушения, митове и легенди за математиците, математиката и преподаването ѝ в училище, които създават недотам позитивна нагласа у учениците към предмета. Освен това се явяват и демотивиращи фактори за изучаването му и съз-дават трудности на учителите, от които се очаква да формират интерес и позитивни нагласи към процеса на обучение у подрастващите. Ще се спра на най-често срещаните, някои от които са повтаряни като мантри и едва ли не са приети като постулати на принципа на повторената сто пъти неистина, която се превръща в истина. И така:

Ст. учител Анета Борисова – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – с. Самуил, област Разград

За да успява, детето трябва да бъде разпалвано.
Детето трябва да бъде обичано – с любов, която вдъхновява, извисява, подкрепя, дарява доверие и така открива вратите на жадуваните хоризонти на познанието.
Детето се стреми към самостоятелност в изявите си.
Играта е най- добрият посредник в обучението при малките уче¬ници.

С въвеждане на програмата за целодневно обучение се очаква:

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg