Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове: доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, д-р Галина Благомилова, Елена Витанова, Лало Каменов, Анна Ангелова, Зоя Цветкова, Атанаска Христова, Гинка Атанасова, Златина Маринчева

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Диана Господинова, Надя Иванова, Евелинка Мишонова – Самобитността на българина: празници, традиции, фолклор – Бъдни вечер, Коледа, Сурваки
Мариана Ванкова – Коледна картичка
Маринела Маджарова, Иванка Димитрова – Математика в игри
Калина Илиева, Ирена Михайлова – Храним се разумно и здравословно
Екатерина Йорданова – Вълшебството на чувствата
Зелиха Реджебова – Да живеем здравословно без цигарен дим
Даниела Георгиева – Обучението на четири-петгодишните деца в детската градина по Околен свят с образователно ядро Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда, Културни и национални ценности
Мария Колева – Грижи на хората за животните през зимата
Димитрина Митова – Малки експериментатори
Ралица Горанова – Открита практика по английски език
Елеонора Георгиева , Татяна Тодорова – Как се обличам, когато вали дъжд
Любка Недялкова, Силвана Вощанска – Кулинарна фиеста
Ангелина Анастасова – В царството на фантазията
Валя Гавраилова – Кръстовище

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Магдалена Вълкова, Елена Колева – Ръка за ръка, заедно градим

ИЗСЛЕДВАНЕ
Красимира Тодорова – Рефлексивна педагогическа технология на ситуацията, като основна форма на педагогическо взаимодействие

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Ели Николова – Стихотворения

СЦЕНАРИИ
Радка Гинева, Нели Димитрова – Никулден
Иван Мишев – Коледна приказка
Женя Георгиева – Коледно тържество
Силвия Борисова, Оля Асенова – Сценарий за Коледно тържество
Мария Димова, Станимира Боева – Коледа
Соня Робева, Весела Матеева – Вълшебства от стария таван
Таня Бялова – Ние сме задружно семейство

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg