Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове: доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, д-р Галина Благомилова, Елена Витанова, Лало Каменов, Анна Ангелова, Зоя Цветкова, Атанаска Христова, Гинка Атанасова, Златина Маринчева

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Христина Сълин – Проектно-базираното обучение на деца в предучилищна възраст в процеса на формиране на националната идентичност /
Георгица Джельова – Горски животни /
Мариана Ванкова – Природни чудеса /
Петя Керемедчиева – Бабо, научи ме – бабо, покажи ми! /
Маргарита Стоилова – Приказни герои /
Екатерина Щерева – Трудът на хората в градините и нивите /
Павлина Кьорванчева – Детското любопитство и истината за бебетата /
Жоржетина Атанасова, Любимка Габрова – Парадигмата семиотика-език-дете при 6-7 годишните /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Ирина Топчиева – Чадърчето с цветове на дъгата /
Петя Червенкова – Стихотворения /
Милена Фотева – Гатанки и стихотворения /

СЦЕНАРИИ
Фатма Пишкин, Цветана Божкова, Нуршен Веизова – Бабинден /
Женя Георгиева – Спортен празник /
Ганка Саръмова – Седянка /
Радостина Георгиева – Изпращане на децата от подготвителна група /
Йорданка Янакиева, Мария Иванова – Ден на бъдещия първокласник /
Ели Нешкова, Светлана Узунова – Довиждане, детска градина /
Дамянка Ангелова – България – древна и млада /
Стефка Джантова, Сийка Мънева – Ние сме България /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg