Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

ЮЛИ - АВГУСТ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Светослав Ангелов – Медийната грамотност – анализ на сайтове за деца /
Жоржетина Атанасова, Любимка Габрова – Огледално обучение – иновация в действие за формиранена компетенции при 6-7 годишните деца
Пенка Илиева-Оприкова – Анализ и съпоставка на възпитателни стратегии и подходи в семейството и образователните институции
Маргарита Владимирова – Себеизразяването на детето чрез художествените дейности /
Христина Тодорова – На околосветско пътешествие сред приятели /
Петя Петрова – Аз съм чист /
Мария Галчева-Стоицова – Развитие на растенията /
Ренгинар Салим Ходжолу – Лазене с провиране, ходене, бягане, скачане /
Елена Стоева – Приложение на ТРИЗ методи в предучилищна възраст /
Павлина Георгиева – Народните песни и празници – обичани и желани /
Налян Мустафа – Кратките литературни жанрове за овладяването на правилно звукопроизношение от деца билингви /
Жечка Стоянова – Познавам пътни знаци /
Даниела Вълчева – Аз съм вежлив /
Райна Иванова – Развитие на познавателен интерес и творческо въображение чрез работа с природни материали в предучилищна възраст /
Валентина Куртева – Познавателният опит на децата от предучилищна възраст /

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Светла Гугучкова – Радостното дете не се страхува /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Ивелина Иванова – Приложение на методиката на Мария Монтесори за развитие на математическите, сензорните и предметно-манипулативните възможности на децата със специални образователни потребности в детската градина /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Пепа Лесинска – Мечо и телефонът /
Вангелия Пешева – Стихотворения /
Клавдия Кожухарова – Детска градина „Звънче" /
Айше Али – Сезоните и цветовете /
Милена Фотева – Приказки /

СЦЕНАРИИ
Валентина Атанасова – Посрещане с обич /
Анжела Борисова, Джулия Димитрова – Приказка за улица „Пъстроцветна" /
Диана Иванова – За приятелство настъпи час /
Мария Иванова, Валентина Атанасова – Знаем да играем с пътни правила, а те ни пазят от беда /
Таня Канева, Петя Маркова – Кукерски обичай /

ЮБИЛЕЙ
Милена Игнатова – 50 години ДГ „Пламъче", гр. Дебелец /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg