Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Павлина Мирчева – Пътни знаци
Мая Петрова, Снежана Линджова – Есенна еуфория
Александра Козарева – Есен в гората
Валентина Стоянова – Игрите в ситуация за здравословно хранене
Наталия Йорданова – Авторски интерактивни игри по образователно направление „Математика"
Ралица Цветанова – Детето и неговото развитие в ранно детство
Г. Йовчева – Моят дом
Миглена Димова – Кой съм аз
Надежда Денкова – Пожарът в дома, детската градина като бедствие
Димка Антонова – Кой къде живее
Соня Рагьовска – Бързо и бавно в музиката
Мириям Младенова – Правоъгълник

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Дафина Асеникова – Добра практика „Празнуваме заедно"

ИЗСЛЕДВАНЕ
Лилия Начева – Модел на превенция на агресията на децата в предучилищна възраст

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Соня Хай – Забавници
Димчо Труфчев – Приятелите на щуреца
Милена Игнатова – Стихотворения
Иванка Стефанова – Стихотворения
Пенка Иванова – Стихотворения
Айше Али – Защо Щурчо няма дом?

СЦЕНАРИИ
Виолина Георгиева – Празник за есента
Катерина Ненчева – Есенни гирлянди
Ангелина Дякова – Есенен карнавал на плодородието
Милена Игнатова – Една необичайна есенна история, облечена в плодово-зеленчукова мелодия
Пепа Лесинска – Червената шапчица
Аделина Павлова, Габриела Неделкова – Приказки от раклата на баба

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg