Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Зорница Петкова – Моето семейство
Катя Дойчева, Димитра Гутева – С Пъструшко на улицата
Евелина Пенева – Проследяване постиженията на децата. Диагностика в детската градина
М. Кръстева – Трудът на хората. Професии
Ирена Белева – Бащино огнище – топло пепелище
Сирануш Агопова – Математическа готовност на децата за училище
Радостина Георгиева – Сериация на обекти
Елена Михайлова, Петя Игнатова – Сетивата – приятел на децата
Марияна Димитрова – Моите права и задължения
Диана Иванова, Искра Арсенова – Какво прави?
Ася Любенова – Игри и упражнения: ходене, бягане, подскачане и лазене
Пенка Борисова, Деси Борисова, Детелина Христова – Професията на моя татко

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Юлияна Динева – Педагогическа приказка „Утринна приказка"

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Надя Иванова, Диана Господинова – Стихотворения
Клавдия Кожухарова – Писмо до Дядо Коледа

СЦЕНАРИИ
Силвия Борисова, Оля Асенова – Ден на народните будители
Евгения Ангелова – Никулден
Александра Козарева – Никулден
Цвета Труфчева, Димчо Труфчев – Ден на християнското семейство
Велина Губеркова, Завер Бекташева – Бъдни вечер
Мариана Ванкова – Едно време на Коледа
Женя Георгиева – Коледно тържество
Павлина Семерджиева – Елхичката

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg