Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Цецка Йотова, Милена Макавеева – Нашата добра приказка /
Анета Момчева, Радостина Томова – Доброто започва от нас – иновативни подходи във взаимодействието детска градина-семейство/
Даниела Георгиева – Обучението на четири-петгодишните деца в детската градина по Околен свят с образователно ядро Светът на природата и неговото опазване /
Мария Джалева – Играта като интерактивен метод в образователния процес в детската градина /
Мария Димова – Вятър и дъжд /
Дарена Стаматова – Театрализираната игра в детската градина за овладяване на български език /
Ренгинар Салим Ходжолу – Игрите на децата в предучилищна възраст /
Севдалина Великова – Бяла зима снеговита и шареният сняг /
Десислава Георгиева – Какъв искам да стана /
Надя Качова – Горски другарчета /
Пламена Недялкова – Поздрав /
Мая Петрова – Звездна разходка /
Мая Йорданова, Павлина Станкова – Числата до 9 /
Соня Рагьовска – Моите любими приказки /
Оксана Иванова – Особености на обучението на деца от предучилищна възраст при формиране и обогатяването на лексикален запас по английски език /

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Анула Рашкова – Агресията в предучилищна възраст /

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Десислава Пенчева, Дияна Георгиева, Ирина Борисова – Бащи в действие /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Даниела Ванкова – Стихотворения /
Деляна Караиванова – Светулка – дом на мечтите /
Геновева Стойкова – Моята градина /
Димчо Труфчев – Моята любима книжка /

СЦЕНАРИИ
Женя Георгиева – Подвигът на Левски /
Даниела Вълчева, Таня Георгиева – На червено спри /
Ана Христова, Виргиния Борисова, Рени Георгиева – Сирни заговезни /
Павлина Семерджиева – Дванадесетте месеца /
Милена Игнатова – На снежната планета /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg