Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

МАРТ - АПРИЛ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Цветелина Николова – Баба Марта
Радостина Георгиева – Баба Марта
Николинка Ковачева – Нашият дом – планетата Земя
Стоянка Попова – България – моята родина
Ренгинар Ходжолу – Гъбки
Надя Петкова – Какви звукове издават животните около нас
Калбие Гаваз, Мария Нейчева – Здрав и силен с витамини от родните градини
Севдалина Линкова – Равновесно ходене, скачане, бягане в зиг-заг, лазене, провиране, вземане и оставяне на предмет
Светлана Златева – Да пазим природата
Ралица Горанова – Вълшебствата на приказките
Соня Рагьовска – Числата до 10. Броене
Пенка Борисова – Аз и моят татко в животинския свят
Марияна Димитрова – Игри с бягане, ходене и равновесно ходене
Марина Гунчева – Моята група има си име и е любима в нашата детска градина
Калина Върбанова, Мария Иванова – Мотивацията да бъдем креативни и ефективни в сътрудничество със семейството за развитието на децата
Анелия Стоянова – Детето и светът на книгите. Предизвикателство ли е днес глаголът ЧЕТА
Нелка Митева – Възпитаване на метроритмичен усет чрез български музикален фолклор в предучилищна възраст
Севдалина Бодурова - Диагностика на възможностите за засилване на мотивацията и познавателните интереси за бързо овладяване на знанията за растителния свят като основа за екологичното възпитание на децата от ПВУ

ЕТНОПЕДАГОГИКА
Пепа Господинова, Анета Момчева – „Слънцето грее еднакво за всички" Реализирането на европроекти като средство за успешна интеграция на деца от ромски произход.

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Татяна Ангелова, Стоянка Атанасова – Заедно – за успеха на нашите деца

МНЕНИЕ
Кирилка Тодорова – SWOT анализ на програмна система „Приказни пътечки"

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Милена Игнатова – Стихотворения
Айше Али – Баба Марта, Южнякът и Севернякът

СЦЕНАРИИ
Милена Игнатова – Най-добрата майка
Й. Янакиева, М. Иванова – С обич за мама
Росица Христова, Елена Михайлова – Емисия новини за предстоящите пролетни празници
Цветана Божкова, Фатма Пишкин – Попитахме 100 деца и 100 майки
Александра Козарева – Сирни заговезни и Кукеровден
Павлина Семерджиева – Бягайте змии и гущери, днес е Благовец

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg