Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Александра Костова – Видове интерактивни средства за обучение в детската градина
Розалина Гаврилова – Комуникативните умения на детето от предучилищна възраст
Сашка Ефремова – Шарени стомни
Виргиния Борисова – Пътешествие по света
Цветана Божкова, Фатма Пишкин – Панорама на знанието

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Цветелина Генчева – Как децата със СОП се справят по метода на Мария Монтесори

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Михаела Табакова – Разбирането на символизацията на езика на тялото и играта при децата

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Ирена Белева – „Оле, затвори очички!" или как подхранваме любовта към приказките в детските сърца

ИЗСЛЕДВАНЕ
Милена Антонова – Диагностично изследване на особеностите на детската рисунка при 6-7 годишните деца
Диана Христова – Изследване на повишената тревожност и страха у децата от предучилищна възраст

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Соня Хай – Стихчета и отгаталки
Еда Андреева, Петя Миланова – Химн на група „Звънчета"
Ирина Топчиева – Вълшебните очила

СЦЕНАРИИ
Евелина Стоилова, Стела Рангелова – Добротата, приятелството, светлината
Иванка Йорданова Кушева-Георгиева – Спортен празник „Детска олимпиада"
Росица Божич – Правилата научи и ги спазвай всички ти
Наталия Йорданова, Диляна Стоянова – Бърканица в приказките
Захаринка Панталеева – Като татко и мама други няма

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg