Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОБЯВА
Курс с дистанционна форма на обучение за придобиване на пета, четвърта и втора професионално-квалификационни степени


НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА БНК-ОМЕП, 2017 - „ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПЕРСПЕКТИВНИ ЦЕЛИ И ИЗПРЕВАРВАЩИ ПРАКТИКИ – ЗА ДНЕШНОТО И СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ"
Елена Русинова – Предучилищното образование в иновативна перспектива
Илонка Горанова – Допълнителните дейности в детската градина като източник на обогатяване на личностния опит и преживяванията на детето
Райна Иванова – Практическите дейности с творческа мотивация и социално послание
Диана Русимова, Соня Алексиева – Калейдоскоп на здравето като ценност – готовност на децата за училище
Иванка Харбалиева – Ефективни средства за борба с обездвижването
Антонина Чернева – Аспекти на социализацията в предучилищна възраст
Йордан Йорданов – От проект „Включващо обучение" към проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"
Силвия Моневска – Екологично обучение и възпитание в предучилищна възраст
Мирослава Тенева – Образователен проект „Пътуване в миналото на моя роден град"
М. Георгиева, В. Антова – Реализация на вътрешен проект на тема „Това, с което се гордеем"
Леда Георгиева – Съвместно творчество между учител по музика и деца по проект „Нова песен"

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Мая Петрова, Светослава Петкова – Творческо ателие
Ивелина Ангелова – Ден и нощ
Добринка Анастасова – Птиците в природата
Калина Върбанова, Женя Иванова – Геометрични фигури
Татяна Йорданова – Обездвижването и двигателната активност на децата
Мила Николова – Къщичките на цифрите
Господинка Георгиева – Числото девет
Петя Йосифова – Програма „Братя Грим" за адаптация на деца от ранна детска и предучилищна възраст към условията на детската градина

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Тереза Балабанова – Мечта
Мая Иванова – Стихотворения

СЦЕНАРИИ
Дамянка Ангелова – Есен
Юлияна Георгиева – Есенна приказка за листата на .... липата
Мирослава Аврамова – Добре дошла, есен!
Светлана Златева – Три сестрички
Марина Гунчева – Весел старт с татко
Татяна Димитрова – Нашите приятели животните
Диана Иванова – Да бъдем здрави

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg