Списание "Детска градина"

dom-dete-detska-gradinaДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0706

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – проф. д-р Ирина Колева
  • Отг. секретар - Венцислав Крумов
  • Членове:   Проф. д-р Маргарита Колева, доц. д-р Теодора Вълова, доц. д-р Елена Петкова, доц. д-р Мирена Легурска, доц. д-р Йордан Банев, доц- д-р Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, д-р Галина Благомилова, д-р Елена Витанова, д-р Лало Каменов, гл. ас. д-р Станислав Пандин, Дафина Лазарова

ЮЛИ - АВГУСТ

С ъ д ъ р ж а н и е

ПОЗИЦИЯ
Таня Каменова – Детска градина за всички – интеркултурно и приобщаващо образование за деца, учители и родители /

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Катерина Ненчева – Празниците във възпитаването на добродетели в детската градина /
Ели Николова – Феноменът фолклор /
Даниела Тончева – Утринна гимнастика /
Радостина Демиревска – Щафетни игри /
Мая Петрова – В Ловеч има зоопарк /
Гинка Саръмова – Ела с мен в Африка /
Анжела Борисова, Илияна Кирилова – Практическо занимание по БДП /
Люсиена Емилова – Аз ще бъда ученик /
Ангелина Анастасова – Водата – полезна и опасна /
Бисерка Чакърова – Децата по света /
Пенка Борисова – Моливник – Ежко Бежко /

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Марияна Димитрова – Минутка на хубавите думи /

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Таня Жекова – Готовността на децата за преход от детска градина към училище /

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Иван Мишев – Раждането на Ежко /
Катя Михалкова – Зайчето Бъни /
Кина Вълчева – Песнички /

СЦЕНАРИИ
Петя Карабакалова, Таня Генова – Да пазим гората /
Татяна Минкова, Таня Георгиева – Приказките на морето
Мая Йорданова, Павлина Станкова – Житената питка – пътят на хляба /
Диана Господинова – Два сценария за рожден ден на дете от първа възрастова група /
Валентина Куртева – Непослушното мече /
Даниела Добрева-Иванова – Аз обичам България /
Марина Гунчева – Книжчице пъструшка – моя първа дружка /
Таня Канева, Юлита Панева – Съвременна седянка /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg